Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH THỨC ỨNG PHÓ CỦA CHA MẸ KHI NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ

Hoàng Minh Phú

Tóm tắt


Bài viết này tổng quan các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, từ đó bàn về sự căng thẳng, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần của cha mẹ; gánh nặng về tài chính cho gia đình; áp lực về thời gian trong cuộc sống; và các yếu tố ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của cha mẹ. Cùng với đó, tác giả bàn về các xu hướng, mô hình ứng phó được phụ huynh sử dụng; và việc tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ trong cuộc sống của các bậc cha mẹ có con tự kỷ

Toàn văn: PDF