Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Lê Thị Lệ Hằng

Tóm tắt


Sự ra đời và tồn tại của thư viện luôn gắn liền với tri thức. Thư viện luôn có vai trò rất quan trọng trong đời sống, trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong nhà trường. Để thư viện trong nhà trường hoạt động có hiệu quả thì cần quản lý tốt hoạt động thư viện. Quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, phát huy vai trò tích cực của thư viện đối với công tác dạy học và giáo dục trong nhà trường. Trong bài viết này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động thư viện dưới góc độ nhìn nhận của đội ngũ giáo viên, nhân viên thư viện và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở. Qua đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hướng đến xây dựng thư viện thân thiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở

Toàn văn: PDF