Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Đỗ Thị Kim Ngân, Đồng Văn Toàn

Tóm tắt


Hiệu quả của việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mẫu giáo trong các trường mầm non tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương sẽ được nâng cao nếu có những biện pháp quản lý công tác tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm một cách khoa học và phù hợp với thực tế giáo dục của địa phương

Toàn văn: PDF